вторник, 2 април 2013 г.

LIERAC BODY-SLIM & CRYSTAL Body deodorant stick


Привет и честит ни нов месец!

Май вече започваме да броим дните до лятото (поне аз го правя).Като споменах лято, веднага си представих слънце, море (или басейн), приятна музика, разхлаждащи коктейли, нови бански ... И тук ентусиазмът на повечето жени леко позатихва, щом се сетят за излишните няколко сантиметра в областта на бедрата, ханша или корема. Или пък кожата в споменатите зони не е толкова гладка, колкото ни се иска да бъде. Дори и на по-слабите момичета и жени се налага да водят борба с това неприятно чудовище, наречено целулит. Ограничаването на някои храни и допълнителното физическо натоварване са добри стъпки към постигане на мечтания силует, но далеч не изчерпват всички възможни начини.
Включването на подходящо козметично средство, насочено към определена проблемна зона е перфектното допълнение към всяка програма за оформяне и стягане на тялото. След казаното дотук, предполагам стана ясно какъв ще бъде единият от продуктите, които ще ви представя днес.
BODY SLIM Концентрат за оформяне на Корем & Талия на LIERACЗа първи път пробвах този гел-серум миналата година и останах възхитена от резултата.
Поради тази причина след края на зимата реших, че е време да го включа отново в режима си. Ще направя уточнението, че не може да се очакват чудеса от подобен тип продукти, ако се използват самостоятелно. Те действат наистина, но само в комбинация с правилно хранене, движение и пиене на много, много вода.

И така, да си поговорим за концентрата. Предназначен е за стягане и оформяне на тялото в областта на корема и талията. Съдържа екстракт от кафяви водорасли (1%) за целенасочен ефект срещу мастната тъкан и полизахариди от овес за стягане.

Основни съставки:
Патентован комплекс WTB SYSTEM 2%, състоящ се от три активни съставки (свещен лотос, бяла върба и биотехнологичен пептид), който трансформира „белите“ адипоцити в „кафяви“ и елиминира съдържащите се в „кафявите“ адипоцити липиди.
Lipo-Reverse (7,5%), активен кофеин 5% + 2.5% глауцин комплекс: първата активна съставка за отслабване.
Екстракт от кафяво водорасло (1%) - има насочено действие върху мастната тъкан за активиране на липолизата (разграждането на мазнини) и потискане на липогенезата (създаването им).
Полизахариди от овес (4%), които стягат и изглаждат кожата.

И малко пояснение:
Мастната тъкан не е пасивна. В нея действат различни процеси, свързани с основната роля, която играе - поддържане на енергийната обмяна.
Съществуват два процеса, които протичат в мастната тъкан – липогенеза (създаване) и липолиза (разграждане). Когато двата процеса са в равновесие, човек поддържа определено тегло. В случай, че натрупването на нови мазнини е водещ процес, човек напълнява. Ако искате да отслабнете е необходимо да преобладава разграждането, за да намалее количеството на мастната тъкан.

Консистенцията на продукта е като на гъст гел. Има приятен аромат и попива сравнително бързо. Нанася се сутрин и вечер с масажни движения в областта на корема и талията. Не забелязах намаление в сантиметрите (нямам особена нужда от това), но кожата ми действително стана по-стегната и гладка.
Цена: 65-70 лв за опаковка от 100 ml. Определено не е икономичен продукт, но компенсира с качество.


Ако искаме да изглеждаме добре през тялото, ще трябва доста да се поизпотим. Тук идва ред и на втория продукт:

CRYSTAL Body Deodorant StickНе знам дали сте запознати с факта колко вредни вещества се съдържат в обикновените дезодоранти, чиито реклами гледаме всеки ден по телевизията. Ще спомена набързо само някои: алуминий, парабени, пропиленгликол, фталати, триклозан. От около 2 месеца използвам само този кристал и съм супер доволна.Продуктът осигурява изцяло естествена защита. Без аромат и парабени. Безопасен за околната среда. Съдържа натурални минерални соли, елиминиращи неприятните миризми и изграждащи невидима предпазна бариера срещу бактериите, които ги предизвикват. Кристалът се навлажнява и се нанася върху кожата. Много икономичен продукт. Поръчах си травъл сайз, защото не бях пробвала такова нещо преди и не знаех дали ще ми хареса. Предлага се и под формата на спрей. Когато го приключа, мисля да си поръчам спрея.

Цена: $1.70 ( 2.59 лв ) за опаковка от 40 g.

Hi and happy new month!

I have already began to count the days until summer. At mention of summer I immediately imagine sun, sea (or pool), good music, refreshing cocktails, new swimsuit...And here the enthusiasm of most women slightly decreases when we think of extra inches in the thighs, hips and abdomen. Or the skin in these areas is not as smooth as we want to be. Even the weaker girls and women have to fight this nasty monster called cellulite. Restricting certain foods and extra exercise are good steps towards the dream silhouette, but do not exhaust all possible ways.
The inclusion of appropriate cosmetics aimed at specific problem area is the perfect addition to any program for shaping and firming the body.
For the first time I tried LIERAC stomach & waist multi-action concentrate gel-serum last year and was delighted with the result. I will make it clear that we can not expect miracles from this type of product, if used alone. They act indeed, but only in combination with proper nutrition, exercise and drinking plenty, plenty of water.
The concentrate is designed for tightening and body contouring in the abdomen and waist. The extract from brown algae (1%) is for a targeted effect against fat and the polysaccharides of oats are for tightness of the skin.
Main ingredients:
WTB SYSTEM Patented Complex 2%, consisting of three active ingredients (sacred lotus, white willow and biotechnological peptide), which transforms the "white" adipocytes in
"brown" and eliminate those contained in the "brown" adipocytes lipids.
Lipo-Reverse (7,5%), Active Caffeine 5% + 2.5% glaucine complex: the first active ingredient for weight loss.
Brown seaweed extract (1%) - has action on adipose tissue to activate lipolysis (breakdown of fat) and inhibition of lipogenesis (creation).
Polysaccharides from oats (4%), which tighten and smooth the skin.
A little clarification:
The fat is not passive. There are two processes that occur in adipose tissue - lipogenesis (production) and lipolysis (decomposition). When the two processes are in balance we maintain a certain weight. If the accumulation of new fat is a leading process, a person begin to gain fat.
The consistency of the product is like creamy gel. It has a pleasant scent and absorbs fairly quickly. Apply morning and evening with massage movements in the abdomen and waist. I did not notice a reduction in centimeters (I have no particular need for it), but my skin became firmer and smoother.
Price: 65-70 levs (35 eur) for a pack of 100 ml. Definitely not economical product, but compensates with quality.

If you want to look good in your new swimsuit, you will have to sweat a lot. Here comes the second product:
CRYSTAL Body Deodorant Stick

Do not know if you're aware of the fact how harmful substances are contained in conventional deodorants whose ads appear every day on TV. I will mention briefly some: aluminum, parabens, propylene glycol, phthalates, triclosan. From about 2 months I use only this crystal and I am very pleased. The product provides a completely natural protection. Contains no fragrance and parabens. Safe for the environment. With natural mineral salts that eliminate odors and build an invisible protective barrier against the bacteria that cause them. The crystal is wetted and applied to the skin. Very economical product. I ordered travel-size, because I have not tried it before and didn't knew if I will like it. Also available in a spray form.
Price: $ 1.70 (2.59 levs) for a pack of 40 g.

Няма коментари:

Публикуване на коментар